ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਓ। SGPC VOTER FORM

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਲਿੰਕ ਦੱਬੋ। Link regarding preparation of SGPC (Board) elections vote. Push the link and download form.

https://patiala.nic.in/notice/regarding-preparation-of-sgpc-board-election-voter-list/

 

SGPC VOTER FORM by Gurminder Singh Samad